สวิทซ์สัมผัส-TOUCH-screen switch-CCT-(1-4-zone)

สวิทซ์สัมผัส-TOUCH-screen switch-CCT-(1-4-zone)