รางอลูมิเนียมใส่ไฟเส้นLED-TYPE N-แบบติดลอย

รางอลูมิเนียมใส่ไฟเส้นLED-TYPE N-แบบติดลอย