รางอลูมิเนียมใส่ไฟเส้นLED-TYPE L-ใช้ทำไฟห้อยได้

รางอลูมิเนียมใส่ไฟเส้นLED-TYPE L-ใช้ทำไฟห้อยได้